Läxor

Hej alla barn och föräldrar.

Denna vecka är sista veckan som eleverna har matteläxa, läsläxa och bokstavsläxa. Vi kommer igång med läxorna igen nästa termin.

Med vänlig hälsning

Anna och Pia

Föräldraföreläsning!!

Välkommen till Bårslövs skola!

Livets Kappsäck

– en föreläsning om vuxna attityder!

När: onsdagen den 18 november

Vart: Bårslövs skola, matsalen

Tid: klockan 18. 00-19. 00

Livets Kappsäck är vårt samlingsnamn för de egenskaper och attityder ditt barn samlar på sig under uppväxten tillsammans med de förhållningssätt, trygghet och klokskap vi vuxna ger dem. Dessa samlade erfarenheter lägger grund så ditt barn kan göra kloka val inför den framtid där hen kommer att befinna sig i under resten av sitt liv.

Vi som gör Livets Kappsäck i ditt barns skola heter Johan Östberg, musiker och föreläsare och Lasse Reuterberg föreläsare och projektledare. Vi arbetar inom nykterhetsorganisationen Blå Bandet. I år arbetar vi i åk 5.

Livets Kappsäck tar jämte alkohol och andra droger upp mobbning i sina olika former, att ”se” alla sina kamrater och ha styrkan och modet att stå emot negativa grupptryck.

I konceptet Livets Kappsäck erbjuder vi er föräldrar ett föredrag som heter vuxenkontraktet. Föredraget startade 2006 och fler än 55 000 vuxna har hört det genom åren. Föredraget tar upp hur vi genom vårt förhållningssätt till bland annat mobbning, dataspel och alkohol kan fylla på barnens kappsäckar med goda attityder och egenskaper.

Varmt välkomna!

Information

Hej alla barn och föräldrar.

Nu är vi inne i näst sista månaden, november, Tiden går så fort.

Under gånga veckan har vi jobbat med bokstaven Ö. Vårt arbete med en bokstav i veckan flyter på och eleverna visar stort intresse för att lära sig. Hunden Chivas kom och hälsade på oss i veckan med ett nytt uppdrag, att skriva ett brev om sig själv. Vi har börjat med att var och en har gjort tankekartor, vad man vill skriva om i sitt brev. Nästa vecka kommer vi att skriva brev på datorerna, detta kommer eleverna att få göra två och två.

Veckan som varit har vi pratat mycket om hur man är en bra kompis. Alla i klassen har fått berätta hur man tycker att en bra kompis ska vara. Vi jobbar hårt och målmedvetet för att få en trygg och tillåtande atmosfär i gruppen.

I No har vi fortsatt att jobba med balansera/väga. Vi har diskuterat när vi använder balans och var balanspunkten finns. Eleverna har fått bygga med konkret material och sedan berättat om sin konstruktion för övriga klassen.

I so fortsätter vi att prata om skolan, regler, varför går man i skolan, går alla barn i världen i skolan osv.

På måndag kommer det en danspedagog och en sångpedagog från Dunkers kulturhus för att lära oss en dans. Kommande tre måndagar kommer vi under 50 minuter dansa och sjunga tillammas med våra faddrar i klass 4.

Önskar er alla en trevlig helg.

Anna och Pia