Februaribrev

Februaribrev

Nu har vi blivit varma i kläderna igen efter julledigheten och verksamheten är åter i full gång!

Förra veckan var hela skolan på isbanan och hade härlig rörelse hela dagen. Det är alltid lika kul att umgås tillsammans olika åldrar.

Under vårterminen är det som vanligt dags för nationella prov för åk 3 och 6. Provdatum och vidare information kommer från mentorerna.

Vi fortsätter med att förnya och renovera skolan. Under jullovet fick båda studiehallarna nytt fräscht golv och inom kort kommer vi att byta ut kapprumsinredningen i åk 3 och åk 4.

Expeditionen

 Vi har ny administratör på expeditionen Linda Jöngard. Linda finns på plats 8.30 – 15.00 måndag – torsdag och fredag 8.30 – 14.30.

Välkommen Linda!

 Fritids 

Vi satsar mycket på kompetensutveckling för personalen för att de på bästa sätt ska kunna möta ditt barn. Nu är det fritids som vi fokuserar lite extra på. Läs gärna artikeln på Pedagogsajten om ett av våra fantastiska fritidshem. http://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/halsotema-pa-fritidshemmet/

Enkäter 

Under v.9-11 är det dags för årets Attitydundersökning. Detta är en enkät som skickas ut till alla förskolor/skolor centralt från Skol- och Fritidsförvaltningen. Alla vårdnadshavare i åk 2 och 5 kommer att få hem information och koder för att kunna logga in och besvara enkäten. Eleverna i F-6 kommer också att besvara enkäten. Ert deltagande är oerhört viktigt så att vi får ett tillräckligt stort underlag att utgå ifrån för att kunna bli ännu bättre! Ni kommer att bli inbjudna till föräldramöte någon gång dessa veckor och kan då svara på enkäten på skolan. Viktigt att ni tar med koderna!

Din Röst Ska Eka

Under vårterminen startar vi med ett projekt som heter ”Din röst ska eka”. Vi kommer att arbeta med identitet, värdegrund, förståelse för olikheter och gemenskap. Gå gärna in på http://dinrostskaeka.se/ och läs mer.

Jag vill påminna om att vi har halv kompetensutvecklingsdag den 7/2 och den 14/2. Eleverna slutar kl.12.30. Fritids är öppet som vanligt.

Väl mött till en ny spännande termin!          Maria Wikström