Om

Vilka är vi som byggt webbplatsen?

Vi är 2 pedagoger som tillsammans med våra 35 elever som tänker bygga denna blogg. Eleverna går i årskurs 2, en busig, kreativ, nyfiken klass som går på Bårslövsskola utanför Helsingborg.

Webbplatsens syfte och mottagare.

Vi valde att starta en blogg i webbstjärnan för att lära oss mer om att använda internet på rätt sätt. Genom bloggen kommer vi ha diskussioner i klassen om vad man får skriva samt vilka bilder får man lägga upp. Tillsammans kan vi kommentera och föra diskussioner på alla inlägg som kommer att läggas på bloggen. Bloggen ger oss också möjlighet att samspela med vårdnadshavare, andra anhöriga, men även kunna dela med oss till andra skolor. Genom att läsa och kommentera varandras texter samt reflektera över texterna hoppas vi att eleverna utvecklar nya färdigheter och finner nya vägar till kunskap.

Den pedagogiska kopplingen

Syftet med vår blogg är att utveckla elevernas entreprenöriella förmåga, vilket leder till att vårt jobb i klassrummet kommer utanför dörrarna och öppnar upp till världen utanför.

Ur Lgr11 skolan värdegrund och uppdrag

”Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ.”

”Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. ”

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan till att pröva egna idéer.”

”…eleverna kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande….”

 

4 reaktion på “Om

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *