Tips på appar

Book Creator – Här kan eleven skapa enkla, kreativa böcker som kan kombineras med bild, film, text och ljud. En app som ger eleven en möjlighet att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Men även förmågan att anpassa sitt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Imovie – En app som eleven kan berätta genom film. Här kan eleven skapa filmer och bildberättelser direkt i ipaden. Eleven kan på ett roligt och kreativt sätt utveckla sin språkutveckling genom att berätta eller dokumentera. I So eller No kan eleven redovisa sina kunskaper genom en film. Elever med svårigheter att skriva en text ges möjlighet att visa sina kunskaper genom att göra olika typer av filmer. Exempelvis dokumentärfilm, matlagningsprogram, faktaprogram eller en nyhetssändning. Möjligheterna är oändliga!

ASL (Att skriva sig till läsning)- Här kan man lägga upp eget material, skapa temaövningar till sin undervisning. Eleverna kan dela sina böcker från sin ipad med andra i klassen eller skicka sin bok som pdf-fil till sina föräldrar. I appen finns talsyntes och ljudande tangentbord, vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter. Att få dela sina arbete med riktiga mottagare är viktigt! Eleverna utvecklar förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift men även förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

WriteReader – En app där eleven kan skapa böcker och utveckla sin skrivförmåga. Appen stimulerar elevens skrivutveckling och därmed även läsutveckling på ett roligt och meningsfullt sätt. Eleven kan infoga ett foto för att starta sin bilderbok. Att skriva en berättelse utifrån en egen bild är ofta lättare då det blir konkret. Till fotot kan man lägga till textrutor, prat- och tankebubblor med valfritt färgval. Det går även att spela in ljud till varje bild. Man kan ställa in tangentbordet så eleven kan höra hur bokstäverna låter, vilket är en bra funktion för att eleven ska förstå sambandet mellan bokstav, ljud och skrift. Här utvecklar eleven förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Bokstäver med mera – Här lär sig eleven bokstäver och stavning med hjälp av bilder och ljudande bokstäver. Appen innehåller tal på många olika språk. Appen har sex olika delar som väljs från huvudmenyn: begynnelsebokstav, para ihop ord och bilder, ordhuset, skriva fritt samt stava till ord och minnas ord.