Vi jobbar med problemlösning!

Eleverna har idag fått jobba med problemlösning enligt EPA-modellen. EPA-modellen innebär att eleven först själv (E=enskilt) ska försöka lösa problemet för att sedan prata med kompisen (P=par) om sin lösning och tankar. Därefter diskuterar vi i helgrupp (A=alla)

Eleverna jobbar utifrån 4-fältaren vilket innebär att de får visa hur de tänker genom att använda konkret material, rita en bild av sin lösning, skriva med ord samt skriva med symboler. Detta gör vi för att eleven ska få en förståelse för att man kan lösa problemet på olika sätt.

image1 2